top of page

Müze Aktivite Kitleri

MEB 2023 Vizyonunda da önemle vurgulanan okul-müze entegrasyonu, öğrenmenin okulun dışına çıktığı ve bir yandan okulla beslendiği en değerli deneyim alanlarından biri.  Böyle eşsiz bir deneyimin kazanımlarının tam olarak gerçekleşebilmesi için gezinin mutlaka bir eğitim materyaliyle desteklenmesi ve “gezi öncesi-sırası-sonrası” olmak üzere üç aşamalı bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Ancak o zaman çocuk geziden önce gerekli donanımı ve farkındalığı edinmiş, gezi sırasında beş duyusuyla gerçekten orada var olmuş ve gezi sonrası öğrendiklerini ve değişen algısını kalıcı bir şekilde pekiştirmiş oluyor. Kurucumuz İdil Bilgin’in tam da bu hedefleri göz önünde bulundurarak kaleme aldığı Müze Aktivite Kitleri, ilgili sergiden seçilmiş nesnelerin üzerinde deneyimlenen disiplinlerarası oyunlaştırma uygulamalarından oluşuyor. Eğlenerek kalıcı öğrenmeye ulaşmayı hedefleyen üç aşamalı etkinlikler sayesinde, çocuklarda kültürel mirasa yönelik merakın, sevginin, keşif isteğinin ve koruma duygusunun uyandırılması hedefleniyor. Ana bir aktivite kitapçığından ve bu kitapçığı besleyen bir oyun kitinden oluşan müze kitlerimizden kesitleri aşağıda bulabilirsiniz.

Kurumunuza özel müze kiti tasarımı için: info@idilbilgin.com

bottom of page