Vizyon

Çocukların boş zaman etkinliği olarak müzelere, galerilere ve ören yerlerine gitmeyi tercih ettiği, kültür mirasını "el üstünde" tutan bir toplum.

Misyon

Toplumsal ve bireysel faydalarını göz önünde bulundurarak, kültürel miras ile çocuklar arasında hayat boyu sürecek, güçlü bir bağ oluşturmak ve bu sayede toplumda kültürel mirasa yönelik olumlu algı, tutum ve davranış değişime katkı sağlamak.

Hedefler

  • Kültürel miras alanında duygu odaklı bir yaklaşımla çalışarak yazılı ve uygulamalı eğitim materyelleri üretmek ve uygulamak.

  • ​Yılda en az 10000 çocuğa, 3000 yetişkine ve öğretmene ulaşmak.

  • Yarattığım "Duygu Odaklı Kültürel Mirası Koruma Eğitimi" metodolojisinin, odağındaki konservasyon temasıyla birlikte, Türkiye'nin ilk ve orta öğretim müfredatına entegrasyonunu sağlamak.