Metodoloji ve Teknikler

Kullandığımız Metodoloji: Duygu odaklı kültürel mirası koruma eğitimi (Kültürel mirasa yönelik merak, sevgi, koruma duygularını tetikleyerek, bireylerde bu konuda kalıcı öğrenme sağlamak ve sorumluluk uyandırmak)

Kullandığımız Teknikler: Disiplinlerarası ve nesne odaklı oyunlaştırma uygulamaları (yaratıcı drama, deneyler, görsel sanatlar etkinlikleri, yeni nesil teknolojiler, çağrışım teknikleri, masallaştırma)

DESENLER-12.png
DESENLER-01.png