top of page

Metodoloji ve Teknikler

Kullandığımız Metodoloji

Duygu odaklı kültürel mirası koruma eğitimi (Kültürel mirasa yönelik merak, sevgi, koruma duygularını tetikleyerek, bireylerde bu konuda kalıcı öğrenme sağlamak ve sorumluluk uyandırmak.)

Kullandığımız Teknikler

Disiplinlerarası ve nesne odaklı oyunlaştırma uygulamaları

(Yaratıcı drama, deneyler, görsel sanatlar etkinlikleri, yeni nesil teknolojiler, çağrışım teknikleri, masallaştırma.)

bottom of page