top of page

Communicating Conservation: Proje Bazlı Lisans Dersi

Communicating Conservation, lisans öğrencilerine sanat, tarih ve bilim disiplinlerini bir araya getiren kültürel mirasın korunması (konservasyonu) dinamiklerini tanıtmak için tasarlanmıştır. Korumanın metodolojisini ve faydalarını, kültürel mirasın kırılganlığını, “açık koruma” felsefesinin kültürel miras bilincindeki olası olumlu etkisini ve Türkiye'de bu bilincin arttırılması potansiyelini inceler. Ayrıca bu bilgilerin ve perspektifin içselleştirilmesi yoluyla, toplum ve kurumlar arası entegrasyon sağlanarak müze-üniversite ekseninde ortak projeler yaratılır.

 

Üniversitenin tüm seviyelerinde uygulanabilen bu seçmeli lisans dersi hakkında detaylı bilgi için info@idilbilgin.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

bottom of page