top of page

Tamirevi Eğitim Kiti

MEB 2023 Vizyonunda da önemle vurgulanan okul-müze entegrasyonu, öğrenmenin okulun dışına çıktığı ve bir yandan okulla beslendiği en değerli deneyim alanlarından biri.  Böyle eşsiz bir deneyimin kazanımlarının tam olarak gerçekleşebilmesi için gezinin mutlaka bir eğitim materyaliyle desteklenmesi ve “gezi öncesi-sırası-sonrası” olmak üzere üç aşamalı bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Ancak o zaman çocuk geziden önce gerekli donanımı ve farkındalığı edinmiş, gezi sırasında beş duyusuyla gerçekten orada var olmuş ve gezi sonrası öğrendiklerini ve değişen algısını kalıcı bir şekilde pekiştirmiş oluyor. İşte tam bu hedefleri göz önünde bulundurarak hazırladığımız Müze Eğitim Kitleri, metodoloji olarak “duygu odaklı” bir yaklaşıma dayanıyor. Kitler, ilgili sergiden seçilmiş nesnelerin üzerinde deneyimlenen disiplinlerarası oyunlaştırma uygulamalarından oluşuyor. Eğlenerek kalıcı öğrenmeye ulaşmayı hedefleyen üç aşamalı etkinlikler sayesinde, çocuklarda kültürel mirasa yönelik merakın, sevginin, keşif isteğinin ve koruma duygusunun uyandırılması hedefleniyor.

İçinde bulunduğumuz çevrimiçi öğrenme döneminde, müze gezilerinin sanal ortama dönmesiyle birlikte, destekleyici bir eğitim materyalinin iyice elzem hale geldiğini söyleyebiliriz. Peki acaba çocukla müzenin arasına giren ekranın dijital donanımlarını avantaja çevirerek üretilen etkileşimli müze kitleri, sanal müze gezilerini çok daha zengin ve kazanımı yüksek deneyimlere dönüştürebilir mi? Ana bir aktivite kitapçığından ve bu kitapçığı besleyen bir oyun kitinin yanı sıra dijital oyunlardan oluşan müze kitlerimden bir örnek görmek tıklayınız. Tanıtım videosunu izlemek için tıklayınız.

bottom of page